Hamlet

Sâmbătă, 19 fără 10, zumzet, forfotă, agitație crudă, vioiciune de toate felurile, oameni senini îmbrăcați elegant își împart complimente și apoi intră în clădirea Teatrului Național din Cluj-Napoca. Numai Hamlet, interpretat de actorul Cristian Grosu, pare a fi stingher rezemat de un perete. Răspunde cu un zâmbet saluturilor, trage adânc din țigară și odată cu fumul absoarbe și energia celor aflați pe treptele teatrului. Asta pentru că în 10 – 15 minute va avea nevoie de toată această energie pentru a putea să-și domine publicul spectator. Continuă lectura „Hamlet”